Jak rozbijać kościół (zachowując pozory pobożności)?

 • Nie przychodź!
 • Jeśli już przychodzisz – przyjdź późno!
 • Jeśli już przychodzisz – przyjdź ponury i kwaśny
 • Po każdym nabożeństwie powtarzaj sobie: „nic z tego nie miałem” tak długo, aż zaczniesz w to wierzyć. Dopiero wtedy wstawaj z miejsca i zaczynaj rozmowę z innymi.
 • Nigdy nie bierz żadnego obowiązku na siebie. Jeśli ktoś zapyta dlaczego nie chcesz się zaangażować, powiedz coś o braku zachęcania w kościele.
 • Stój zawsze z boku i krytykuj tych, którzy coś robią.
 • Odwiedzaj często inne kościoły, aby pokazać innym, że nie jesteś związany ze swoim kościołem.
 • Opowiadaj o cudach i dziełach Bożych dziejących się gdzie indziej, ale nigdy nie dostrzegaj tych dziejących się w Twoim kościele.
 • Nigdy nie śpiewaj, a jeśli już, to bez entuzjazmu.
 • Nigdy nie wspieraj kościoła materialnie. Im więcej dasz, tym bardziej będzie ci zależeć na jego dobru!
 • Zauważaj wszelkie potrzeby i braki, dowodząc, że ich istnienie wskazuje na brak Bożego błogosławieństwa.
 • Nigdy nie módl się samemu o pastorów. Nigdy ich nie zachęcaj. Nigdy nie módl się po nabożeństwie (kazaniu). Jeśli cię poruszyło, nikomu o tym nie mów, i jak najszybciej postaraj się o tym zapomnieć.
 • Zawsze zwracaj uwagę na niedociągnięcia i potknięcia innych – prowadzących śpiew czy nabożeństwo.
 • Plotkuj. Czyli dziel się złymi rzeczami, o których wiesz z życia innych w zborze. Oczywiście z troską w głosie, dla potrzeb modlitwy
 • Bądź czarnowidzem, czyli dziel się z innymi najstraszniejszymi wizjami wszelkiego złą, które może wydarzyć się w zborze.
 • Módl się publicznie o nawrócenie pastorów i starszych kościoła.
 • Gdy ktoś weźmie się do pracy, nazwij to działactwem.
 • Gdy wszystko w zborze dobrze funkcjonuje, nazwij to „apatią duchową” albo „skostnieniem”.
 • I przede wszystkim: wymaż ze swojej Biblii Boże słowa: „Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.” 1 Kor. 3:17.

Źródło: Świat po protestancku

 • nie przychodź!

 • jeśli już przychodzisz – przyjdź późno!

 • jeśli już przychodzisz – przyjdź ponury i kwaśny

 • po każdym nabożeństwie powtarzaj sobie: „nic z tego nie miałem” tak długo, aż zaczniesz w to wierzyć. Dopiero wtedy wstawaj z miejsca i zaczynaj rozmowę z innymi.

 • Nigdy nie bierz żadnego obowiązku na siebie. Jeśli ktoś zapyta dlaczego nie chcesz się zaangażować, powiedz coś o braku zachęcania w zborze.

 • Stój zawsze z boku i krytykuj tych, którzy coś robią.

 • odwiedzaj często inne kościoły, aby pokazać innym, że nie jesteś związany ze zborem.

 • Opowiadaj o cudach i dziełach Bożych dziejących się gdzie indziej, ale nigdy nie dostrzegaj tych dziejących się w zborze.

 • nigdy nie śpiewaj, a jeśli już, to bez entuzjazmu.

 • Nigdy nie wspieraj zboru materialnie. Im więcej dasz, tym bardziej będzie ci zależeć na jego dobrze!

 • Zauważaj wszelkie potrzeby i braki, dowodząc, że ich istnienie wskazuje na brak Bożego błogosławieństwa.

 • nigdy nie módl się samemu o pastorów. Nigdy ich nie zachęcaj. Nigdy nie módl się po nabożeństwie (kazaniu). Jeśli cię poruszyło, nikomu o tym nie mów, i jak najszybciej postaraj się o tym zapomnieć.

 • zawsze zwracaj uwagę na niedociągnięcia i potknięcia innych – prowadzących śpiew czy nabożeństwo.

 • plotkuj. Czyli dziel się złymi rzeczami, o których wiesz z życia innych w zborze. Oczywiście z troską w głosie, dla potrzeb modlitwy

 • bądź czarnowidzem, czyli dziel się z innymi najstraszniejszymi wizjami wszelkiego złą, które może wydarzyć się w zborze.

 • módl się publicznie o nawrócenie pastorów i starszych.

 • gdy ktoś weźmie się do pracy, nazwij to działactwem.

 • gdy wszystko w zborze dobrze funkcjonuje, nazwij to „apatią duchową” albo „skostnieniem”.

 • I przede wszystkim: wymaż ze swojej Biblii Boże słowa: „Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.” 1 Kor. 3:17.

Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.