Spotkanie założycielskie zboru


Spotkanie założycielskie zboru baptystów w Ostrołęce

Początki społeczności baptystycznej w Ostrołęce wiążą się z zorganizowaną w sierpniu 1989 r. przez Kościół Zborów Chrystusowych akcją „Biblia pod namiotem”. Powstała wówczas grupa ewangelicznie wierzących pod kierunkiem działaczki ekumenicznej Mai Jaworskiej (ob. Żyłka) związała się ze zborami baptystycznymi w Ostródzie i Białymstoku, co zaowocowało skierowaniem misjonarza KChB Jacka Szymańskiego. W 1994 r. do Ostrołęki przybył kolejny misjonarz Krzysztof Perłakowski, który rozpoczął systematyczną pracę ewangelizacyjną trwającą do dziś.

W uroczystości założycielskiej Zboru uczestniczyli bracia ze Szczytna i Ełku, w tym prezb. Andrzej Seweryn (przewodniczący Rady Okręgu Mazurskiego KChB) i prezb. Grzegorz Gawrych (przedstawiciel Rady Kościoła). Obaj wygłosili kazania, m.in. o tym, że tworzymy historię, a Bóg zapala światło powstającego Kościoła.

Formalnym wymogiem było złożenie podpisów przez 17 członków powstającego Zboru (kilku członków, z powodu innych obowiązków, nie uczestniczyło w zebraniu). W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania przewodniczącym Rady Zboru został Krzysztof Perłakowski, a członkami Jan Mironczuk  i Jakub Szczepkowski. Po modlitwie dziękczynnej wszyscy obecni (m.in. pastor miejscowego zboru zielonoświątkowego Jerzy Ogonowski) zostali zaproszeni do wspólnego posiłku, przygotowanego przez siostry ze Zboru.

Jan Mironczuk

Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.