Burzenie warowni - Bożym sposobem osiągnięcia wolności umysłowej

Kluczowym biblijnym wersetem odnośnie burzenia diabelskich fortec jest 2Kor.10,3-5: „Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi."


WPROWADZENIE : Biblia mówi nam, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Dusze stanowi umysł, wola i uczucia. Ludzki duch jest w kontakcie ze światem duchowym, który pozostaje ukryty przed fizycznym wzrokiem, ale wcale nie jest mniej realny. W duchowym świecie toczą się potężne bitwy o ludzkie dusze. W rzeczywistości są to batalie miedzy Bogiem i szatanem. Chodzi o to czy będzie rządzić Prawda Jezusa i istnieć będzie Jego Panowanie, czy diabelskie oszustwo. Diabelski wpływ w naszym życiu jest często ukryty i kontrolowany przez jego warownie w naszych duszach.

 

Definicja warowni

 1. Warownia jest demonicznym systemem informacji - „mieszkaniem zbudowanym z myśli", który dyktuje i/albo wpływa na to jak się zachowujemy. Wtedy demony kontrolują nasze działania i tak ustawiają okoliczności, by spowodować nasz upadek. One powodują, że błędnie postrzegamy sytuacje i wyciągamy złe wnioski z działań innych ludzi w stosunku do nas. Wiele z naszych błędnych przekonań i postaw są wyuczone przeze nasze środowisko jak np.: warunki rodzinne, doświadczenia z życia i związków z innymi ludźmi, wykształcenie itd. Wszystkie nasze myśli mogą wywodzić się z przekonań zbudowanych albo na prawdach Pisma Św. albo na kłamstwach szatana. Przez nasze złe zrozumienie tych sytuacji ustanawiamy miejsce dla szatańskiej działalności w naszej duszy.

  Demoniczną warownią jest cokolwiek, co wystarczająco mocno trzyma cię w swojej mocy i powstrzymuje ciebie od otrzymywania Bożej miłości i prawdy. Wraz z warownią obronna (lub wycofująca się) postawa powoduje, że próbujemy w jakiś „mądry" sposób wytłumaczyć sobie sytuację w której jesteśmy (racjonalizacja). Istnienie warowni może być rozpoznane ponieważ będzie to takie miejsce w twoim życiu gdzie stale masz problemy i nie możesz żyć w zwycięstwie. Możesz stwierdzić istnienie warowni przez dostrzeżenie nawykowego wzoru niepowodzeń, albo istnienie poczucia beznadziei.

 2. Większość naszych przekonań wytworzyliśmy zanim staliśmy się chrześcijanami. Wiele z nich jest zakorzenionych w charakterze szatana - ojca kłamstwa. On kieruje naszymi złymi uczuciowymi reakcjami na okoliczności. Okoliczności same w sobie nie powodują uczuć. Powoduje je to w co wierzymy na temat okoliczności. Dopóki nasze fałszywe przekonania odnośnie okoliczności, które tworzą nasze wyobrażenia o życiu są zakorzenione w czymkolwiek poza prawdą, która jest w Jezusie i Jego Słowie nigdy nie będziemy zmienieni – jesteśmy więźniami w warowni (warowniach). Dopóki nie zburzymy warowni, jesteśmy oddzieleni od doświadczania wolności wyrażania życia Chrystusa w nas i Boża łaska oraz pełnia nie mogą wpływać na te dziedziny naszego życia.

Oto jak ten proces przebiega v naszym życiu na praktycznym poziomie :

 1. Zainspirowane przez szatana MYŚLI są wprowadzone do naszego umysłu.

 2. Przyjęcie tych myśli wpływa na UCZUCIA.

 3. Poruszenie uczuć może prowadzić do podjęcia pewnych DZIAŁAŃ.

 4. Powtarzanie tych zachowań powoduje powstanie NAWYKU.

 5. Kiedy nawyk jest ukształtowany WAROWNIA jest zbudowana.

 


BITWA O DUSZĘ
(umysł, wolę i uczucia)
Bitwa o duszę

ARGUMENTY : „Ludzkie uzasadnienia, próby „mądrego" wytłumaczenia sobie sytuacji; zmyślone, próżne wyobrażenia". Ta część warowni ma do czynienia z procesem i wzorem myślowym, których używamy do zaprzeczania, że istnieje problem. Wznosimy je jak mur chroniący Miłość i Prawdę Bożą od przeniknięcia do naszych myśli.

PRETENSJE : „Wyniosłość, dobre mniemanie o sobie, pycha" . Ta część warowni ma do czynienia z pychą i buntem, które my wznosimy jako kolejny mur chroniący nas od usługi uwolnienia.

To co nazywamy „zbawieniem" jest zaledwie pierwszym etapem Bożego planu dla naszego życia. Bożym celem jest upodobnić nas pod względem charakteru i mocy na obraz Jezusa Chrystusa. Chociaż nie lubimy tego słuchać, to prawda jest taka, że wiele z naszych konfliktów duchowych nie skończy się tak po prostu, dopóki charakter naszego Pana Jezusa nie będzie ukształtowany w naszych sercach.

 

Dlaczego powstają warownie

 1. Zrozumienie jak Bóg nas stworzył (1 Mojż. 1 i 2).
 1. Bóg stworzył nas z GODNOŚCIĄ (chwałą) (1 Mojż.1,26a-27: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas (...) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.")
 2. Bóg stworzył nas z AUTORYTETEM ( 1Mojż.1,26b. „i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.")
 3. Bóg stworzył nas abyśmy otrzymali BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I NAGRODĘ (1Mojż.1,26-29 „I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg : Rozradzajcie i rozmnażajcie się, i napełnijcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję warn wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem!").
 4. Bóg stworzył nas, abyśmy byli BEZPIECZNI (1 Mojż.2,8-9 „potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.")
 5. Bóg stworzył nas, abyśmy mieli CEL I ZNACZENIE (1 Mojż.2,15.19 „I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. (…) Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.")
 6. Bóg stworzył nas z poczuciem WOLNOŚCI I GRANICY (1Mojż. 2,16-17 „I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz : Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.")
 7. Bóg stworzył nas, abyśmy mogli doświadczać INTYMNEJ MIŁOŚCI I TOWARZYSTWA (1 Mojż. 2,18 „Potem rzekł Fan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego." 1Mojż. 2,20b-25. „Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak, że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.")

Od czasu kiedy Bóg stworzył nas właśnie w ten sposób, oznacza to, że my mamy potrzeby w tych siedmiu dziedzinach. Wszystkie warownie, które są zbudowane w naszym życiu są rezultatem poszukiwania zaspokojenia jednej lub więcej tych potrzeb poza wolą Bożą dla naszego życia.

 • Zrozumienie natury upadku ( 1 Mojż.3.1-6)

 1. Uszkodzenie naszego słuchania Boga (1 Mojż.3,1-3, „A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.")
 2. Uszkodzenie naszej wiary w Boga (1Mojż. 3,4-5) „Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający, dobro i zło.")
 3. Uszkodzenie naszych pragnień (1Mojż. 3,6a. „A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości...")
 4. Uszkodzenie naszych działań (1Mojż. 3,6b, „zerwała z niego owoc i jadła.")
 5. Uszkodzenie naszych więzi z innymi (1Mojż. 3.6c „Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł.")

 

Szatański proces budowania warowni w naszym życiu będzie zawsze naśladował ten wzór.

 1. Zrozumienie konsekwencji upadku (1Mojż. 3,7-24)
 1. Wstyd (Potępienie) (1Mojż. 3,7 „Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liści figowe i zrobili sobie przepaski.")
 2. Próbowanie „mądrego" wytłumaczenia sobie sytuacji - racjonalizacja. (Ukrywanie się przed Bogiem.) (1Mojż. 3,8-9 „A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś ?")
 3. Strach (1Mojż. 3,10 „On odpowiedział: Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.")
 4. Wina (Niezdolność do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania.) (1Mojż. 3,11-l3 „Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa l jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.")
 5. Przekleństwo zamiast Błogosławieństwa (1Mojż. 3,16-19 „Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza swego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.")
 6. Odrzucenie (1Mojż. 3,21 „I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg : Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wiru jacy, aby strzegły drogi do drzewa życia.")
 7. Podatność na diabelski atak ( porównaj 1IMojż. 3,14 z19 „Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego... W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.")

Grzeszna natura, którą odziedziczyliśmy po Adamie z powyższymi konsekwencjami jest podstawą na której warownie są budowane.

Tak jak widzieliśmy z 1Mojż. 1 i 2, warownie są formowane kiedy próbujemy zaspokoić jedną z siedmiu podstawowych potrzeb z którymi Bóg nas stworzył, w sposób niezgodny z Jego wolą. Często jesteśmy zranieni w tym procesie. Chociaż możemy być zdolni do określenia natury warowni, prawdziwa, pełna Ducha usługa idzie aż do zburzenia warowni. (Nie wystarczy tylko ją rozpoznać.)

Musimy ciągle rozpoznawać potrzeby i zaspokajać je w sposób przez Boga zaplanowany. Jest ważne dla nas, aby być częścią grupy troszczącej się o więzi w Ciele Chrystusa, która może być użyta przez Boga do zaspokojenia tych potrzeb. Dopóki ten ostatni krok w zaspokojeniu naszych potrzeb zgodnie z wolą Bożą nie jest uzupełniony, istnieje bardzo silne niebezpieczeństwo odnowienia się warowni.


PAMIĘTAJ : Kiedy warownia jest założona, dostarczasz „miejsca dla diabła" (Ef.4,27), które staje się bazą do operacji dla „mocarza" (Mt.12,29). Wtedy stajesz się podatnym na demoniczne wpływy i/lub opresje (lekkie lub ciężkie) w tych dziedzinach twojego życia. Nie rozprawienie się z warownią może prowadzić do zbudowania innych warowni i demonicznych opresji w innych obszarach twojego życia.

KROKI DO ROZWAŻENIA

 1. Kilka stron dalej znajdziesz niektóre przykłady warowni (wyraźne typy) i związane z nimi myśli, postawy oraz uczucia, które są często produkowane przez demoniczne opresje dla podtrzymania ich. (Jest to tylko częściowa lista.) Wiążące się ze sobą obszary mogą mieć pewne podobieństwa w warowniach. A więc ostrożność i wrażliwa zdolność rozróżniania są potrzebne do rozpoznania właściwej warowni. Na przykład jedną z oznak warowni zgorzknienia jest złość (gniew). Gniew jest też oznaką warowni buntu, ale ten typ gniewu zwykle prowadzi do kłótni.

  Dobrze jest przypominać sobie, że warownie są duchowymi fortecami działającymi wewnątrz duszy (umysłu, woli i uczuć), wpływające i kontrolujące nasze szczególne zachowania. Najbardziej powszechnym celem wszystkich warowni jest zniszczenie więzi. One nie tylko blokują Bożą Prawdę i Miłość, abyśmy nie mogli ich odkryć i doświadczać, ale warownie powodują również, że nie dajemy i nie przyjmujemy: miłości, zrozumienia i akceptacji w więziach z innymi ludźmi.
 2. Odkryliśmy, że niezwykle cenną rzeczą jest usilne ubieganie się o pomoc od członków rodziny lub innych ludzi, z którymi jesteśmy długo związani. Nasze doświadczenia pokazały nam, że większość warowni przechodzi z pokolenia na pokolenie wewnątrz rodzin. Odkryliśmy, że większość (zdecydowana) małżeństw, którym pomagaliśmy miała takie same przeważające warownie u obu partnerów. Kiedy rozdano kartki z listą warowni w Kościołach, okazało się, że większość ludzi w danym Kościele ma przeważające takie same warownie. Kiedy użyliśmy tego wśród ludzi biznesu odkryliśmy, że wielu kluczowych pracowników ma takie same dominujące warownie. ( Nie jesteśmy pewni w jaki sposób to się dzieje, ale dane są przytłaczające.) Powtarzam, oznaki mogą wydawać się różne na powierzchni, ale warownie kryjące się za tymi oznakami są często takie same.

  Jedną z metod, którą odkryliśmy, że jest skuteczna w burzeniu warowni jest to aby mieć innego członka rodziny, aby on zaznaczał oznaki każdej warowni z podanej listy. Zachęcamy do używania skali od 1 do 10 obok każdego symptomu, aby wykazać siłę tego wpływu czy opresji. Kiedy bierze w tym udział członek rodziny lub przyjaciel, możesz poprosić go aby jedną cyfrą oznaczył dla siebie (symptomy w jego życiu), a drugą dla ciebie - siłę wpływu. Przez porównanie odpowiedzi możemy otrzymać bardziej realny obraz odnośnie typu i intensywności, a także na ile te wpływy przenikają do rodziny, czy przyjaźni.

  Warownie ukrywają się pod warstwą oszustw. Pewien chrześcijański pisarz napisał: „Wielu chrześcijan jest kontrolowanych przez warownie oszustwa. Oni są oszukani (zwiedzeni), ale nie wiedzą, że są oszukani, ponieważ są oszukani." Kłamstwa, fantazje, złudzenia i ludzkie próby „mądrego" wytłumaczenia sobie sytuacji (racjonalizacja), błędne doktryny, błędne użycie Pisma św. będą usiłować przeszkodzić tobie w dotarciu do prawdy odnośnie warowni, które wpływają na ciebie i uciskają cię. W niektórych wypadkach może być stosownym rozpocząć od wyrzeczenia się najpierw warowni oszustwa (zwiedzenia).
 3. Każdy chrześcijanin ma moc do wyrzeczenia się tych warowni w autorytecie imienia Jezus. „Nasz oręż ma moc burzenia warowni" (2Kor. 10,5). Kiedy rozpoznasz oznaki, które wskazują na warownię, to powinieneś wyrzec się warowni i wyznać każdy grzech związany z tym wpływem, który popełniłeś. Módl się używając autorytetu Imienia Pana Jezusa do zburzenia tych warowni i wyrzecz się ich wpływu na twoje życie. Szatan będzie próbował przekonać cię, że nie się nie wydarzyło. Ale Boże Słowo jest prawdziwe.
 4. Kiedy już zburzyłeś warownie są dwie ważne rzeczy do zapamiętania:
 1. Rozpocznij praktycznie „zmuszać wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi" (2Kor. 10,5). Nie pozwól, by cykl myśli, uczuć, działań, nawyków i warowni zaczął się od nowa. Kiedy jesteś niepokojony (dręczony) szczególnie przez potępienie albo krytyczne myśli, wyrzecz się tych myśli w imieniu Pana Jezusa. Odbierz to „miejsce", które wcześniej oddałeś szatanowi przez swój umysł i proś Boga, aby wyzwolił dla ciebie przez Jego Ducha święty owoc po to, żeby wypełnił te dziedziny życia skąd zostały wyrzucone warownie. Na przykład szukaj u Niego „okrycia chwały" jeśli jesteś zniewolony przez ducha przytłoczenia (ciężaru), albo ducha jedności jeśli dręczy cię duch rozwodu.
 2. Szukaj pomocy także u tych, z którymi masz bliskie więzi. Potrzebujesz pomocy innych do ustabilizowania twojego życia i zaspokojenia siedmiu potrzeb, które Bóg stworzył w nas, w sposób, który On ustanowił. W innym wypadku warownie mogą powrócić.

  (Inne propozycje)
 3. Znajdź Biblijne fragmenty odpowiednie dla każdej warowni i często je sobie przypominaj (np. czytając głośno), aby odnawiać swój umysł.
 4. Możesz znaleźć inną osobę, która przeszła przez tą listę, aby być odpowiedzialnym przed nią do końca życia.

 

TYPY WAROWNI

 

 1. ZGORZKNIENIE
  Uraza
  Nienawiść
  Gniew
  Wybuchowość
 2. KONTROLA
  Manipulacja
  Walczenie
  Brak zaufania
  Zmartwienia
  Niewrażliwość
  Pragnienie uznania
 3. BUNT
  Samowola
  Upartość
  Kwaśne miny
  Spór, Walka
  Podziały
  Niezgoda
  Gniew, Kłótnie
  Niezależny duch
  Niezdolność do uczenia się
 4. ODRZUCENIE
  Nałogi
  Przymusy
  Poszukiwanie akceptacji
  Poczucie braku
  własnej wartości
  Wycofywanie się
 5. NIEZALEŻNOŚĆ
  Niewrażliwość
  Poczucie samotności
 6. BRAK MODLITWY
  Dystans do Boga
  Duchowy chłód
 7. PRZYTŁOCZENIE
  Depresja
  Desperacja
  Litowanie się nad sobą
  Poczucie samotności
  Nałogi
  Samobójstwo
 1. ZAZDROŚĆ
  Złośliwość
  Plotkarstwo
  Rzucanie oszczerstw
  Zdrada
  Krytyczny duch
  Osądzanie
  Podejrzliwa natura
 2. PYCHA
  Próżność
  Samo sprawiedliwość
  Skoncentrowanie
  na sobie
  Niewrażliwość
  Materializm
  Niezdolność do uczenia się
  Szukanie pozycji
 3. OSZUSTWO
  Kłamstwo
  Fantazje
  Złudzenia
  „Mądre" wytłumaczenia
  - (racjonalizacja)
  Fałszywe doktryny
  Błędne użycie Pisma
 4. ROZWÓD
  Wycofywanie się
  Uzasadnianie (Wymówki)
  Brak zaufania
 5. RELIGIJNOŚĆ
  Poszukiwanie aktywności
  Brak mocy duchowej
  Duchowa ślepota
  Apatia
 6. STRACH
  Fobie
  Przymusy
  Perfekcjonizm
  Niepowodzenia, Bankructwo
  Niezdolność osiągnięcia celu
  Paranoia,
  Urojenia
 1. BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA
  Poczucie niższości
  Poczucie nieodpowiedniości
  Nieśmiałość
  Wycofywanie się
  Zemsta
  Postawa „przepraszam, że żyję"
  Obwinianie siebie
  Niezdrowe związki z innymi
 2. BAŁWOCHWALSTWO
  Frustracja
  Poczucie nieosiągania celu
  Poczucie beznadziei
  Samolubstwo
  Chciwość
  Problemy finansowe
  Złe cele i decyzje
  Roztargnienia,
  Rozterki
  Zmieszanie
  Życie w kłamstwie
  Dążenie do martwych celów
  Duchowa ślepota
  Apatia
 3. SEKSUALNA NIECZYSTOŚĆ
  Pożądanie
  Uwodzicielstwo
  Masturbacja
  Cudzołóstwo
  Oziembłość
  Homoseksualizm
  Pornografia
 4. ZWĄTPIENIE, NIEWIARA Niezdecydowanie
  Podejrzenia
  Chwiejność

Autor nieznany. Tłumaczenie: Krzysztof Perłakowski.

Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.